Adatvédelmi nyilatkozat

A Bravonet Korlátolt Felelősségű Társaság a honlap tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el.
Ez az adatvédelmi nyilatkozat a www.bravonet.hu weboldalra érvényes.
Az adatvédelmi jog értelmében személyes adatnak tekintendő minden olyan információ, amely alapján vissza lehet következtetni az egyénre. Ezek elsősorban az Ön neve, lakcíme és telefonszáma. Weboldalunk megtekintése során, amennyiben nem indítja el valamely kapcsolat felvételi folyamatunkat (hírlevél feliratkozás, kapcsolat felvételi űrlap, ajánlatkérés, karrier jelentkezési űrlap kitöltése) nem rögzítünk semmiféle személyes adatot.
Az Ön személyes adatai, úgy, mint név, e-mail cím, telefonszáma csak azután kerülnek rögzítésre, miután Ön megadta ezek valamelyikét, valamely online kapcsolat felvételi űrlapunk valamelyikén. Öntől csak olyan adatokat kérünk, melyek feltétlenül szükségesek a kapcsolatfelvételhez. Adatai tehát elsősorban a kapcsolatfelvétel céljából kerülnek felhasználásra.
Megtettünk minden olyan intézkedést, amely a személyes adatok kezelésének és tárolásának védelmének érdekében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen szükséges. Ön bármikor jogosult rögzített adatainak javítását vagy törlését kérni. A Bravonet Kft. nem ad át személyes információt harmadik személy részére az érintett előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik. Minden olyan esetben, ha az esetlegesen szolgáltatott adatokat a Bravonet Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

1. Adatkezelő adatai

  • Bravonet Kft., 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
  • Cégjegyzékszám: 01-09-993555
  • Cégjegyzéket vezeti: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
  • Adószám: 23768569-2-42
  • Tel: +36 (1) 469 6293
  • E-mail: info@bravonet.hu
  • Weblap: www.bravonet.hu
  • Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84058/2015.

2. Adatfeldolgozás adatai

  • Bravonet hírlevél küldő rendszer: www.bravonet.hu
3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama
3.1 „Cookie”-k használata, Google Analytics adatvédelmi nyilatkozat; a www.bravonet.hu weblap látogatói
A kezelt adatok: dátum és időpont, a megnyitott oldalak, IP cím, a látogató számítógép beállításával kapcsolatos adatok (min pl.: böngésző, operációs rendszer, képernyőfelbontás), a forrás oldal ahonnan átkattintott a weboldalra.
Az adatkezelés célja: a honlap zavartalan működésének biztosítása, a visszaélések megakadályozása, illetve hogy weboldalunkat úgy alakítsuk ki, hogy az Önök igényeit mindinkább kielégítse.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (3) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap
A Google Analytics szolgáltatás biztosítja a weblapok látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az alábbi címen található bővebb tájékoztató: http://www.google.com/analytics
3.2. Hírlevél
A www.bravonet.hu weblapon történő hírlevél feliratkozás esetén az alábbi adatokat rögzítjük: név, e-mail cím, feliratkozás dátuma, felirat megerősítésének időpontja, hírlevél megnyitások, hírlevelekben található linkekre történő kattintás.
Az adatkezelés célja: Hírlevél kiküldés érdekes szakmai tartalmakról, újdonságokról, kedvezményekről.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (hírlevél feliratkozás), valamint a Grt. 6. §-a.
Az adatkezelés időtartama: Az utolsó hírlevél megnyitásától számított 2 év.
4. Az érintett jogai
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatkezelő elérhetőségein. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben.
5. Szerzői jogok
A Bravonet Kft. weboldalán található összes szöveg, kép, grafika, hangfájl, mozgó kép fájl, videó fájl és elrendezésük mind a szerzői jogvédelem, és más szellemi tulajdon védelme alá tartozik. Ezeket az objektumokat tilos kereskedelmi használatra vagy forgalmazásra használni és tilos módosítani, más oldalakra vinni.
6. Jogorvoslati lehetőségek
A Bravonet Kft. internetes oldalának használatával elfogadja a Személyes Adatvédelmi Irányelveket.

© 2022 Bravonet Kft. All rights reserved | Adatvédelmi téjékoztató